CONSIDERATIONS TO KNOW ABOUT SLOT PG

Considerations To Know About slot pg

Considerations To Know About slot pg

Blog Article

711 BV verbindt zich ertoe om geen persoonsgegevens, al dan niet free of charge, more than te dragen aan een derde partij, zonder afbreuk te doen aan de toestemming die de Speler heeft gegeven voor het gebruik van zijn persoonsgegevens.

Het 711 casino biedt jou de perfecte combinatie van nieuwe online games, bekende gokkasten alsook exclusieve games.

Alle illegale of verdachte activiteiten doorway de Speler te melden aan alle bevoegde autoriteiten, waaronder de Kansspelautoriteit, de gerechtelijke autoriteiten, de leveranciers van elektronische betalingen of enige andere financiële instelling;

Elk positief saldo in het voordeel van de Speler zal gelijktijdig achieved de afsluiting van het Gebruikersaccount aan hem worden overgemaakt, zonder afbreuk te doen aan het recht van de Speler om zich opnieuw in te schrijven.

De Partijen erkennen dat deze elementen dezelfde bewijskracht hebben als een papieren doc. E-mails die door 711 BV worden opgeslagen op een elektronische drager, zijn rechtsgeldig, zelfs als de afzender deze niet heeft voorzien van een elektronische handtekening.

Niet uitgesloten zijn doorway de Kansspelautoriteit en/of doorway de geldende wetgeving in een ander land;

Alle persoonsgegevens dat de Speler heeft overgemaakt aan 711 BV zijn right, oprecht, juist en volledig, en komt overeen fulfilled de gegevens vermeld slot 1234 op het identiteitsbewijs en de bankkaart gebruikt voor geldinleg en uitbetalingen.

De Speler heeft het recht om gratis en zonder kosten bezwaar te maken tegen het gebruik doorway 711 BV of door de commerciële associates van zijn persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden en van met name commerciële marketingdoeleinden.

Om het statuut van Speler te kunnen krijgen, dient de Speler aan de volgende voorwaarden te voldoen:

De Speler moet na het aanmaken van het Gebruikersaccount zichzelf identificeren en deze gegevens verifiëren aan de hand van een foto, scan of bestand van één van volgende identiteitsbewijzen :

Elk gebruik van de inloggegevens wordt verondersteld te zijn gemaakt door de Speler. Bijgevolg kan 711 BV in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden voor de schadelijke gevolgen voor de Speler wanneer deze voortvloeien uit onrechtmatig of frauduleus gebruik of misbruik van zijn inloggegevens en van de toegang tot de Website door derden.

711 On line casino staat bekend voor zijn adembenemende bonussen, want wij vinden het belangrijk dat je als zowel als nieuwe als loyale speler beloond wordt.

Onder voorbehoud van de naleving van de bepalingen in de Overeenkomst, verbindt 711 BV zich ertoe om op eerste verzoek van de Speler het verzoek tot opname van de winst uit te voeren, op voorwaarde dat het saldo op het Spelersaccount positief is.

711 BV zich verzet tegen het gebruik van bepaalde debet kaarten die zijn gekoppeld aan illegale activiteiten, fraude, bedrog of het niet naleven van de Overeenkomst;

Report this page